samedi 10 novembre 2018

Coup de gueule contre l'hypocrisie sur la guerre 1914-1918


Face à l’endoctrinement de la jeunesse, sommée de répéter à l’infini en ces jours de « mémoire », que nos anciens sont morts pour « notre liberté », face à toute cette hypocrisie qui déplore les millions de morts de la boucherie de 1914-1918, dont mon arrière-grand-père, le jeune Français lyonnais, Edouard Davendre, je ressens le besoin pressant de rendre hommage aux rares courageux qui ont tout fait pour en empêcher l’éclatement. De ces gens-là, pas un mot dans les commémorations actuelles, ni dans les « leçons d’histoire » infligées aux écoliers et lycéens. Et pourtant, sans relâche, ils ont dénoncé les visions impérialistes et guerrières de « leur » bourgeoisie et appelé les peuples à s’unir pour empêcher la guerre. Je ne cite que les plus connus, mais il faut aussi rappeler les centaines de soldats inconnus, qui ont fraternisé dans les tranchées avec l’ennemi d’en face, découvrant ensemble l’absurdité de cette guerre horrible, et souvent fusillés pour la cause ! 
Partie de foot de fraternisation entre les soldats "ennemis" à Ypres
À cette époque, ceux qui s’élevaient contre la guerre l’ont fait au péril de leur vie et la plupart ont été lâchement assassinés. Leur mort nous rappelle que seuls les résistants et les courageux donnent un vrai sens à l’histoire et de l’inspiration à notre propre vie.
Jean Jaurès haranguant les travailleurs contre la guerre à venir

Discours de Jaurès du 25 juillet 1914, à Lyon (France), cinq jours avant son assassinat :
« Quoi qu’il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n’y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et, de sauvagerie, qu’une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c’est que le prolétariat rassemble toutes ses forces qui comptent un grand nombre de frères, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Russes et que nous demandions à ces milliers d’hommes de s’unir pour que le battement unanime de leurs cœurs écarte l’horrible cauchemar ».
Karl Liebknecht, appelant à l'insurrection au lendemain de la défait allemande de 1918

Kar Liebknecht, député au Reichstag (Allemagne) : « Mais ma protestation va à la guerre, à ceux qui en sont responsables, qui la dirigent ; elle va à la politique capitaliste qui lui donna naissance (…) Et c’est pourquoi je repousse les crédits militaires demandés », un des rares socialistes européens qui a refusé de voter les crédits de guerre.
Rosa Luxemburg, tenant meetin à Stuttgart en 1907

Rosa Luxemburg, née juive polonaise et de nationalité allemande, déclarait dans un meeting en septembre 1913 : « Si on attend de nous que nous brandissions les armes contre nos frères de France et d’ailleurs, alors nous nous écrions : « nous ne le ferons pas ». » Cette déclaration contre la guerre lui valut d’être inculpée d’appel à l’insubordination lors d’un procès en février 1914.
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg seront assassinés le même jour, avec 30 autres personnes, le 15 janvier 1919, pour avoir poursuivi jusqu’au bout leur dénonciation de la guerre et avoir lutté pour une issue révolutionnaire à toute cette barbarie.


Lénine, révolutionnaire russe, ne cessa jamais de dénoncer le caractère impérialiste de tous les fauteurs de guerre, qui n’avaient en vue que le repartage des colonies et la consolidation du pouvoir des plus riches : « La mystification du peuple la plus largement pratiquée par la bourgeoisie dans cette guerre est le camouflage de ses buts de brigandage derrière l'idée de la “ libération nationale ”. Les Anglais promettent la liberté à la Belgique; les Allemands à la Pologne, etc. En réalité, comme nous l'avons vu, c'est une guerre entre les oppresseurs de la majorité des nations du monde pour consolider et étendre cette oppression ».


mardi 2 octobre 2018

Het Australische model van Theo Franken: genocide, apartheid, deportatie en assimilatie


(met dank aan Eric Hulsens voor de vertaling)

 Toen ik op mijn schermpje het niet te stuiten enthousiasme van Theo Franken voor het Australische immigratiemodel ontdekte, moest ik terugdenken aan een artikel dat ik onlangs gelezen had in het zwartboek van het kolonialisme, een bijdrage gewijd aan de ‘Aboriginals’ van dat continent ‘met grenzen’.[1] De auteur, Alastair Davidson, verklaart: ‘Australië heeft Zuid-Afrika opgevolgd als de meest reactionaire en meest racistische van alle vroegere Britse kolonies.[2] Een radicale uitspraak, maar één die onderbouwd is door een onweerlegbare historische, feitelijke en actuele bewijsvoering.De Britse kolonisatie van dat uitgestrekte land is in 1788 begonnen met de grootschalige aanvoer van kolonisten en het begin van een systematisch vernietigingsproces van de oorspronkelijke bevolking. Om dat juridisch te legitimeren pasten de Britten het principe van de ‘terra nullius’ toe: land van niemand, onbewoond gebied, woestijn.[3] Dit is een fraai christelijk principe, in 1095 uitgevonden door paus Urbanus II om de veroveringen van de kruisvaarders in het Oosten te verantwoorden. Het heeft vaak dienst gedaan, o.a. voor de ‘juridische’ basis voor de verdeling van Afrika tussen de Europese machten op de Conferentie van Berlijn in 1885. En het vormt natuurlijk de grondslag voor de zionistische staat, met zijn slogan ‘Een land zonder volk voor een volk zonder land.’

Het grote voordeel van dit christelijke principe is dat het toestaat dat je doet wat je wilt, zonder enige limiet, met de volkeren die in het echte leven wonen en leven op dat ‘niemandsland’, en wel al lang voor de komst van de kolonisator die altijd wit is. De Britten hebben aan de spits gestaan van de inventiviteit op dit gebied: de kunst van de genocide in de volle breedte van het begrip.

Directe fysieke uitroeiing 

Om te beginnen moeten we ons herinneren dat ‘Australië eerst gekoloniseerd werd door dwangarbeiders (…) die de meerderheid van vijf kolonies vormden van de zes die in 1859 bestonden.’ Een bijzonder interessant feit als je denkt aan de aversie van Theo Franken en van onze politieke klasse voor de ‘criminele migranten’. In de Britse kolonisatie waren het niet de criminele migranten die met het vuile werk begonnen, maar wel migrerende criminelen, die precies naar ginder gestuurd werden omwille van hun zwaar juridisch verleden. In honderd jaar tijd werden bijna 150 000 gevangenen naar Australië gebracht.[4].
 ‘Deze boeven en moordenaars richtten een systeem van wilde repressie in, dat de norm werd.[5] Die norm omvat de vergiftiging van Aboriginals door lokaas met strychnine, het gebruik van hun hoofden als voetbal, de verkrachting van vrouwen, het laten voortslepen door een paard tot de dood volgde, massaslachtingen, aanslagen, enz.Assimilatie, kinderroof en biologische selectie


Naast de rechtstreeks fysieke uitroeiing hebben de Britse kolonisten ook een proces van gedwongen assimilatie georganiseerd dat tot doel had de zwarte huidskleur van de autochtonen steeds meer te doen verdwijnen. De methode was eenvoudig: het volstond de kinderen weg te rukken van hun ouders, in het bijzonder de kinderen met gemengd bloed, en ze te plaatsen in families van kolonisten, waar ze natuurlijk gebruikt werden als huispersoneel of voor ander elementair werk. Men schat dat ‘vijftigduizend kinderen verplaatst werden in de loop van vijf generaties, d.w.z. tot in 1980’.[7]. Nog in het jaar 2000 weigerde de Australische justitie schadeloosstellingen toe te kennen, onder voorwendsel dat de moeder een akkoord over het vertrek van haar zoon had ‘ondertekend’.

 Apartheid


Net zoals de indianen van Amerika en van Canada werden de Aboriginals in reservaten geplaatst waar ze in grote aantallen stierven. Haast alle Aboriginals ‘werden beroofd van hun fundamentele rechten’ en ‘zowat alle aspecten van hun leven werden onder controle gebracht’, wat Alastair Davidson doet besluiten dat ‘de situatie een treffende gelijkenis vertoont met het regime dat de apartheid vijftig jaar later in Zuid-Afrika invoerde’.[8].

Massale opsluiting


Zoals dat het geval is met alle gekleurde minderheden in de koloniale samenlevingen is het aandeel van de Aboriginals in de gevangenis veel hoger dan het gemiddelde. Een Aboriginal heeft vandaag vijf keer meer kans om in de gevangenis te belanden dan een witte Australiër. Alastair Davidson acht het uitroeiingsbeleid nog steeds in gang ‘in 2000, met het ongewoon hoge aantal Aboriginals dat sterft terwijl ze gearresteerd zijn’. [9]

 Deportatie van wie zich verzet… naar de eilanden


Theo Franken heeft volkomen gelijk als hij stelt dat het onthaal van de migranten op de eilandjes voor de Australische kust goed georganiseerd is. Het gebruik van deze eilandjes is inderdaad een oude Britse traditie. Er werden reservaten ingericht op deze eilanden, die ook dienden voor het opsluiten van weerspannigen. ‘Vanaf 1926, als de kolonisten zich vestigen in Tasmanië, wordt de krijgswet er uitgeroepen om de opstanden van de 6000 Aboriginals neer te slaan. Ze werden gedeporteerd naar het eiland Flinders, waar ze massaal stierven van ziekten en honger, en ze konden nooit meer terugkeren naar hun eigen gronden.’[10]

Nee, dat is geen verleden tijd !


Ik hoor al stemmen opgaan die zeggen: ‘Maar dat is allemaal verleden tijd!’ Wel, dat is niet zo! Als de Australische premier in 2000 weigert verontschuldigingen aan te bieden voor de gestolen kinderen, wordt hij door 60% van de bevolking gesteund. Hij is afwezig als op 27 mei van datzelfde jaar een Dag van de verzoening gehouden wordt. Het zal nog acht jaar duren eer het woord ‘verontschuldiging’ van zijn lippen komt. Maar dat verandert niets aan het fundamentele uitgangspunt van de Australische samenleving, die over Australië stelt ‘dat het Britse volk er bezit van genomen heeft, en dat het volkomen in zijn recht was om dat te doen op grond van de goddelijke autoriteit’.[11]

De Australische samenleving is helemaal gefundeerd op het principe van de witte suprematie die zich het recht toe-eigent kinderen te roven en biologische selectie door te voeren, lage tewerkstelling op te leggen en al wie zich verzet op te sluiten, te deporteren of om te brengen. Door het Australische model te verdedigen neemt Theo Franken in feite het standpunt van de witte suprematisten over. In naam van de strijd tegen ‘het gevaar van extreem-rechts’ verkoopt hij ons de geciviliseerde Britse versie daarvan. In naam van zijn strijd voor ‘meer menselijkheid tegenover de migranten’ serveert hij ons opnieuw de koloniale versie van de deportatie naar de eilanden.

Ik draag dit artikel op aan het volk van de Aboriginals en, hier in België en elders, aan alle personen die mensen zonder papieren ontvangen, hen wat geld geven om te reizen, hen in staat stellen hun telefoon op te laden, hen een goede maaltijd aanbieden en onderdak voor de nacht, hen adviseren en gidsen naar een park of onder een brug en die voor deze werkelijk humane acties vervolgd worden door het gerecht.[1] Marco Ferro, Le livre noir du colonialisme, XVIème –XXIème siècle : de l’extrémisme à la repentance, Hachette Littératures, Pluriel, Éditions Robert Laffont, 2003
[2] A.w. p. 124
[3] Idem p. 99
[4] http://lacontrehistoire.over-blog.com/botany-bay
[5] A.w. p.100
[6] A.w. p. 102
[7] A.w. p. 114
[8] A.w. p. 110
[9] A.w. p. 94
[10] http://lacontrehistoire.over-blog.com/botany-bay
[11] A.w. p. 101samedi 29 septembre 2018

Génocide, apartheid, déportation et assimilation : le modèle australien de Theo Franken


En découvrant sur mon petit écran l’enthousiasme irrépressible de Theo Franken pour le modèle australien d’immigration, je me suis souvenue d’un article lu récemment dans Le livre noir du colonialisme[1], consacré aux Aborigènes de ce continent « avec frontières ».Son auteur, Alastair Davidson, y déclare : « L’Australie est devenue, à la place de l’Afrique du Sud, la plus réactionnaire et la plus raciste de toutes les anciennes colonies britanniques »[2]. Affirmation radicale, mais étayée par une démonstration historique, factuelle et actuelle, implacable.
La colonisation britannique de ce vaste pays a débuté en 1788 avec l’importation massive de colons et le début d’un processus de destruction systématique des peuples aborigènes. Pour le justifier légalement, les Britanniques appliquèrent le principe de « terra nullius », terre nulle, ou désert, terre inhabitée[3]. Ce principe est un bon principe chrétien, inventé en 1095 par le pape Urbain II, pour justifier les conquêtes de Croisés en Orient. Il a servi, entre autres multiples occasions, de base « juridique » au partage de l’Afrique entre les puissances européennes à la conférence de Berlin en 1885. Il fut évidemment aussi à la base de la fondation de l’État sioniste, avec le mot d’ordre « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ».

Le grand avantage de ce principe chrétien, c’est qu’il permet de faire exactement ce qu’on veut, sans aucune limite, avec les peuples qui, dans la vrai vie, habitent et vivent sur cette « terra nullius », bien avant l’arrivée du colonisateur, toujours blanc. Et les Britanniques ont été à la pointe de l’inventivité dans l’art du génocide, dans toute l’étendue du terme.Extermination physique directe

Pour commencer, rappelons que « l’Australie fut d’abord colonisée par des forçats (…) qui constituaient la majorité de cinq colonies sur les six qui existaient en 1859 ». Fait particulièrement intéressant, quand on pense à l’aversion de Theo Franken et de toute notre classe politique pour les « migrants criminels ». Dans la colonisation britannique, ce ne sont pas des migrants criminels qui commencèrent le sale travail, mais bien des criminels migrants, c’est-à-dire envoyés sur place précisément en raison de leur lourd passé judiciaire. En cent ans, près de 150 000 détenus y sont envoyés[4]. « Ces voyous et ces assassins mirent sur pied un système de répression sauvage, qui devint la norme »[5]. Cette norme comprend l’empoisonnement des Aborigènes par des appâts à la strychnine, l’usage de leurs têtes comme ballon de football, les viols des femmes, le traînage des corps par un cheval jusqu’à ce que mort s’ensuive, les massacres de masse, les assassinats ciblés, etc.
Cette norme établie par les criminels de droit commun, l’État prit le relais, d’abord en ne punissant aucun de ces crimes. N’étions-nous pas en « terra nullius » ? Plus tard, des crimes semblables ont été commis par la police d’État ou par de simples citoyens, au point qu’en 1972 « il existe des personnes encore en vie, qui, dans leur jeunesse, pouvaient tuer un Aborigène en toute impunité, sinon dans la légalité »[6].

Assimilation, vol d’enfants et sélection biologique

À côté de l’élimination physique directe, les colons britanniques ont entrepris un processus d’assimilation forcée qui visait à faire disparaître progressivement la peau noire des autochtones. La méthode était simple : il suffisait d’arracher les enfants, en particulier les enfants métissés  à leur famille, et à les placer dans les familles des colons où, naturellement, ils étaient employés comme domestiques ou dans un autre emploi élémentaire. On estime que « cinquante mille enfants furent déplacés en l’espace de cinq générations, c’est-à-dire jusqu’en 1980 »[7]. Et en l’an 2000 encore, la justice a refusé les dédommagements, sous prétexte que la mère avait « signé » un accord sur le départ de son fils !

Apartheid

Comme les Indiens d’Amérique et du Canada, les Aborigènes furent placés dans des réserves où ils moururent en grand nombre. Presque tous les Aborigènes « ont été privés de leurs droits politiques fondamentaux », et « pratiquement tous les aspects de leur vie étaient contrôlés », ce qui conduit Alastaire Davidson à conclure que « la situation frappe avec sa ressemblance avec le régime que l’apartheid introduisit cinquante ans plus tard en Afrique du Sud »[8].

Incarcération massive

Comme toutes les minorités de couleur dans les sociétés coloniales, la part des Aborigènes en prison reste plus élevée que la moyenne. Un Aborigène a aujourd’hui cinq fois plus de chance d’atterrir en prison qu’un Australien blanc. Alastair Davidson estime que la politique d’extermination se poursuit toujours « en 2000, avec le nombre extraordinairement élevé de décès d’Aborigènes en garde à vue »[9].

Déportation des résistants… sur les îles

Theo Franken a parfaitement raison en affirmant que l’accueil des migrants sur les petites îles au large de l’Australie est bien organisé. L’utilisation de ces îles est en effet une très vieille tradition britannique. Nombre de réserves étaient installées sur ces îles et elles servaient également de lieux d’incarcération pour les récalcitrants. « Dès 1826, quand les colons s'installent en Tasmanie, la loi martiale est proclamée pour mater les révoltes des 6 000 aborigènes. Déportés sur l'île de Flinders, ils meurent massivement de maladies et de faim, et ne pourront jamais revenir sur leurs terres »[10].

Non, ce n'est pas du passé!

J’entends déjà certaines voix s’élever au nom de « tout ça, c’est le passé ». Eh bien non ! Quand en 2000, le premier ministre australien refuse de demander pardon aux enfants volés, il est soutenu par 60 % de sa population. Il était encore absent, le 27 mai de la même année, à la Journée de la réconciliation. Il a fallu encore huit ans pour que le mot « pardon » tombe de la bouche d’un premier-ministre.  Mais cela n’enlève rien à la base fondatrice de la société australienne, qui affirmait que « le peuple britannique en a pris possession, et qu’il avait parfaitement le droit de le faire de par l’autorité divine »[11]. C’est une société intégralement fondée sur le principe de la suprématie blanche qui s’arroge le droit de « choisir » ses migrants, comme elle s’est arrogé le droit de voler des enfants et de pratiquer la sélection biologique, de leur imposer un emploi subalterne et de tuer, enfermer, déporter tous les résistants. En défendant le modèle australien, Theo Franken adopte, dans les faits, le point de vue des suprématistes blancs. Au nom de sa lutte contre « le danger d’extrême droite », il nous vend la version civilisée britannique. Au nom de sa lutte pour « plus d’humanité envers les migrants », il nous ressert la version coloniale de la déportation sur les îles.

Je dédie cet article au peuple aborigène, et, ici, en Belgique et ailleurs, à toutes les personnes qui accueillent un sans-papier, lui donnent quelque argent pour le voyage, lui permettent de recharger son téléphone, lui offrent le gite pour la nuit et un bon repas, le conseillent et le guident dans un parc ou sous un pont, et qui, pour ces actes authentiquement humains, sont poursuivies par la justice.
[1] Marco Ferro, Le livre noir du colonialisme, XVIème –XXIème siècle : de l’extrémisme à la repentance, Hachette Littératures, Pluriel, Éditions Robert Laffont, 2003
[2] Op. cité, page 124
[3] Idem page 99
[4] http://lacontrehistoire.over-blog.com/botany-bay
[5]Opus cité page 100
[6] Idem page 102
[7] Idem page 114
[8] Idem page 110
[9] Idem page 94
[10] http://lacontrehistoire.over-blog.com/botany-bay
[11] Opus cityé, page 101

samedi 14 juillet 2018

"Balance ton porc" a accouché d'un déni de justice: l'affaire Tariq Ramadan


Le 14 octobre 2017, une journaliste française, lançait la campagne « Balance ton porc », s’inspirant directement de l’affaire Weinstein aux États-Unis. En quelques jours, l’appel suscita 200.000 messages relatifs à des faits de harcèlement, d’agression et ou de viol à l’encontre des femmes.

Neuf mois plus tard, jour pour jour, la campagne a accouché d’un déni monstrueux de justice : le seul homme dénoncé à se trouver en prison est le professeur Tariq Ramadan. Il a été incarcéré le 2 février 2018, alors qu’il s’était rendu volontairement chez le juge d’instruction pour répondre à ses questions et défendre sa version des faits. Depuis, M. Ramadan a été placé en isolement, privé des soins médicaux requis par son état de santé, lynché médiatiquement et jugé de fait par l’opinion publique, les médias et les autorités.

Aucun autre homme public « balancé » au cours de cette campagne, que ce soit sur le continent européen ou nord-américain, ne se trouve en prison. Dans le pire des cas, ils ont dû renoncer à un poste de responsabilité dans le secteur où ils étaient occupés. Les témoignages de certaines femmes, y compris celui de l’initiatrice de la campagne, ont souvent pu être contestés par la partie adverse, ce qui a ralenti les ardeurs de la justice, si tant est qu’il y ait jamais eu ardeur dans ce domaine, sauf pour… M. Ramadan. Aucun élément avancé par la défense n’a été retenu par les juges pour ordonner sa libération en attente d’un procès équitable.

On est en train d’assister dans l’indifférence quasi générale à la mise à mort professionnelle, politique, sociale, psychologique et même purement physique d’un homme dont le tort principal est probablement d’avoir été une figure publique musulmane contestataire de l’ordre établi.
La cause des femmes ne se construit pas sur l’injustice faite aux hommes, quels qu’ils soient. Elle ne peut pas non plus servir à régler des comptes politiques qui lui sont étrangers.

C’est pour cette raison que j'ai signé l'appel réclamant sa libération et que je serai présente devant l’ambassade de France, le 17 juillet 2018 à 17 heures, dans le cadre de la journée internationale réclamant un traitement équitable de Tariq Ramadan. J’espère que nous serons nombreuses, au féminin et indépendamment de nos convictions personnelles.

mercredi 16 mai 2018

Les organisations de résistance palestinienne n'ont pas leur place sur une liste de terroristes

Suite au énième massacre de la population gazaouie par les soldats israéliens, je souhaite rappeler qu'il est urgent de retirer les organisations palestiniennes de la liste européenne des organisation terroristes. Tous les porte-parole sionistes répètent à l'envi que la population gazaouie est composée de terroristes ou, au minimum, est manipulée par des organisations terroristes, notamment le Hamas. Et devant ce tsunami mensonger et haineux, pas mal de supporters de la cause palestinienne hésitent à soutenir la résistance du peuple palestinien et le droit de ce peuple à choisir librement ses dirigeants et ses moyens de combats. Voici les arguments que j'avais développés à ce sujet à l'occasion de la campagne de 2009 pour le retrait du Hamas de la liste européenne des organisation terroristes.


Interview de Nadine Rosa-Rosso par Nicolas Lalande à propos de l’appel au retrait du Hamas de la liste européenne des organisations terroristes (www.elkalam.com) 1er février 2009

Pourquoi lancer un appel pour le retrait du Hamas de la liste des organisations terroristes ?

L’appel est la suite de mon intervention le 17 janvier dernier au forum international de Beyrouth sur le thème « La gauche et l’appui à la résistance » . L’offensive israélienne contre Gaza était encore en cours. Le but plus ou moins explicite de cette opération était d’annihiler autant que possible les forces de résistance à l’occupation de la Palestine depuis soixante. Il s’agit aujourd’hui en premier lieu du Hamas. Nous avons assisté à de nombreuses dénonciations des massacres commis contre la population gazaouie. Par contre, peu de voix se sont élevées pour dénoncer l’objectif même de l’opération, à savoir la liquidation du Hamas et de son implantation dans le peuple palestinien. Une des causes de l’absence de solidarité avec la résistance palestinienne est que toutes ses organisations se trouvent sur la liste européenne (et américaine) des organisations terroristes. Dans son rapport au Conseil de l’Europe de novembre 2007, le rapporteur européen Dick Marty a conclu que « se trouver sur cette liste équivaut à une condamnation à mort ». On ne pourrait être plus clair. Suite aux massacres de décembre 2008 et janvier 2009, et dans la perspective des élections européennes de juin 2009, il me semblait urgent d’exiger que ces organisations soient retirées de la liste et d’ouvrir un débat politique sur la reconnaissance de la résistance.

Quelles raisons ont poussé l’Europe à inscrire le Hamas sur cette liste en 2003 ?

En cette matière comme malheureusement en beaucoup d’autres, l’Union européenne se contente de suivre la stratégie et le modèle américains. Les organisations de résistance palestiniennes, dont le Hamas, figuraient sur la liste américaine des organisations terroristes en 1995, sous la présidence de Clinton. Il s’agissait de mettre fin à l’alliance entre principalement le Hamas et le FPLP qui s’opposaient aux accords d’Oslo. Toutes les organisations (huit au total) qui s’y sont effectivement opposées se sont retrouvées sur la « Specially designated terrorist list » (SDT), visant spécifiquement les « personnes et organisations qui voulaient empêcher le processus de paix au Moyen-Orient ». L’Union européenne a repris les organisations palestiniennes sur sa propre liste après le lancement de la « Global War On Terror » qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, bien  que naturellement les organisations palestiniennes n’avaient rien à voir avec ces attentats.

Vu les pressions politiques exercées sur les députés européens au profit d’Israël (voir le rehaussement des relations entre l’Europe et Israël), est-il concevable d’imaginer un tel retrait ?

La pression du lobby sioniste est effectivement très forte. Il existe même une initiative parlementaire du 12 juin 2008 de députés européens pour ajouter le Hezbollah sur la liste européenne des organisations terroristes. Elle a reçu le soutien de 79 parlementaires européens. D’autre part, avec la guerre contre le Liban en 2006 et l’invasion de Gaza en 2008, la légitimité de la résistance, y compris armée, commence à être mieux reconnue dans divers milieux politiques. Tout récemment, une délégation de parlementaires italiens et grecs a rencontré le chef du Hamas, Khaled Meshaal. Il devient de plus en plus clair que toute solution de la question palestinienne se fera avec le Hamas ou ne se fera pas. Notre appel s’adresse aux futurs parlementaires européens mais aussi à leurs électeurs : cessez de voter pour des candidats qui criminalisent la résistance ! Nous poserons la question aux têtes de liste des partis candidats aux élections dans les 27 pays de l’Union européenne et nous publierons leur réponse. Nous ne pourrons sans doute pas obtenir satisfaction au cours de cette campagne mais nous pouvons imposer un débat politique et faire pression sur les futurs élus. Le 26 janvier 2009, le Conseil de l’Union européenne a retiré les Mujhedin du Peuple (Iran) de la liste des organisations terroristes. Depuis la création de la liste européenne, cinq groupes et dix-huit individus en ont été retirés, au total. Il est aussi encourageant que de plus en plus de voix s’élèvent, dans les milieux politiques, juridiques et militants contre l’existence même des législations antiterroristes.

La gauche européenne, que vous représentez, vous soutient-elle dans cette démarche ?

Je ne représente pas la gauche européenne, je suis une militante communiste indépendante. L’appel a été lancé le 1er février et adressé, notamment, à tous les députés européens regroupés dans le groupe des Verts, de la Gauche Unie européenne et dans le groupe socialiste. Jusqu’à aujourd’hui, à l’exception notable de Giulietto Chiesa (Italie, groupe socialiste au Parlement européen), qui a immédiatement signé l’appel, nous n’avons reçu aucune réponse des autres députés. Cependant, des communistes  très célèbres, comme Henri Alleg et Jose Saramago, ont rejoint l’appel. Nous avons à ce jour récolté, de personne à personne, plus de mille signatures, dont un quart de personnalités connues et de nombreux militants de la cause palestinienne. Les signataires émanent de la plupart des pays de l’Union européenne. Des signatures nous sont également parvenues de tous les continents bien que nous n’orientons pas nos efforts hors de l’Union européenne.

Pourquoi y a-t-il un si grand fossé entre le soutien de la gauche au peuple palestinien et sa négation d’une  partie de la représentation politique de ce peuple, le Hamas ?

Une grande partie de la gauche et de l’extrême gauche ne peut pas admettre qu’une résistance nationale soit dirigée par une organisation qui a un fondement religieux, facteur aggravé quand il s’agit de l’islam. Elle en arrive à nier la reconnaissance de cette résistance par le peuple directement concerné, à savoir le peuple palestinien. La gauche ne fait ainsi que s’écarter davantage des résistances dans le monde et, en définitive, qu’aggraver son isolement dans les populations en lutte. Le débat suscité par l’appel pour le retrait du Hamas de la liste européenne des organisations terroristes devrait permettre, c’est en tout cas mon espoir, d’avancer dans ce débat et de regrouper les forces, aussi au sein de la gauche, qui militent en faveur d’un rassemblement des résistances.

La plupart de ceux qui prônent un maintien du Hamas sur cette liste considèrent que le retirer sans aucune condition reviendrait à soutenir et approuver explicitement ses actions contre les civils israéliens. Qu’en pensez-vous ?

Le peuple palestinien  est dans une situation de guerre et d’occupation depuis plus de soixante ans, face à une force militaire incomparablement plus puissante et bénéficiant de l’appui inconditionnel des États-Unis et, de plus en plus ouvertement de l’Union européenne. Les guerres menées au nom de la lutte contre le terrorisme, tout comme les embargos, ont fait des millions de morts civils dans le Golfe, en Afghanistan et au Moyen-Orient. Reconnaître le Hamas et les autres organisations palestiniennes comme des organisations légitimes de résistance est au contraire le premier pas à faire, de la part de la communauté internationale, pour contribuer à une solution juste de la question palestinienne. Nous ne sommes pas en Palestine occupée, notre rôle n’est pas de décider comment la résistance doit se battre mais de lui accorder la place politique qui lui revient. Seule la fin de l’occupation des terres palestiniennes, par une solution politique juste, peut mettre fin aux morts des civils, quels qu’ils soient.

lundi 14 mai 2018

Appel en 19 langues pour le retrait du Hamas et des organisations de la résistance palestinienne de la liste européenne des organisations terroristes

Pour signer la version actualisée de l'appel de 2009 : Signer ici en ligne/teken hier

À l'occasion du massacre de Gaza et pour contrer le terrorisme israélien, je relance mon appel de février 2009.

Français
Appel pour le retrait du Hamas de la liste européenne des organisations terroristes !

Bruxelles, 1er février 2009

A l’occasion des élections européennes de juin 2009, nous adressons un appel urgent à tous les candidats aux 736 sièges du Parlement européen.

Nous leur demandons de s’engager à obtenir le retrait immédiat et inconditionnel du Hamas et de toutes les organisations de libération palestiniennes de la liste européenne des organisations terroristes.

Nous demandons que l’Union européenne reconnaisse le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Cela implique la reconnaissance du Hamas par l’Union européenne comme un mouvement légitime de libération nationale.

Anglais
Appeal for the removal of Hamas from EU terror list !

 On the occasion of the June 2009 European elections, we are launching an
urgent appeal to all candidates for the 736 seats in the European
parliament.

We ask that they actively pursue the immediate and unconditional
removal of Hamas and all other Palestinian liberation organizations from
the European list of proscribed terrorist organizations.

We further ask that they acknowledge the right of the Palestinian
people to self-determination and, by so doing, recognise, Hamas as a
legitimate voice for the Palestinian people's aspirations for national
liberation.

Nederlands
Oproep voor de verwijdering van Hamas van de Europese terreurlijst !

Brussel, 1 februari 2009.
Naar aanleiding van de Europese verkiezingen in juni 2009 richten wij een dringende oproep aan alle kandidaten voor de 736 zetels in het Europese parlement.
Wij vragen dat de kandidaten zich ertoe verbinden om te ijveren voor de onmiddellijke en de onvoorwaardelijke verwijdering van Hamas en alle Palestijnse bevrijdingsorganisaties van de Europese terreurlijst.
Wij vragen dat Europa het recht op zelfbeschikking voor het Palestijnse volk respecteert. Dit betekent dat de Europese Unie Hamas erkent als een legitieme, nationale bevrijdingsbeweging.

Duits
Appell : Hamas soll von der EU-Terrorliste heruntergenommen werden!

Brüssel, 1. Februar 2009

Wir richten einen dringenden Appell an alle Kandidaten die bei den Wahlen für einen der 736 Sitze im Europaparlament antreten.

Wir appellieren an sie, damit sie sich verpflichten dafür einzutreten, dass die Hamas und alle palästinensischen Widerstandsorganisationen sofort und bedingungslos von der EU-Terrorliste heruntergenommen werden.

Wir fordern von der EU, dass sie das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung unterstützt. Dies beinhaltet die Anerkennung der Hamas durch die EU als eine legitime nationale Widertandsbewegung.

Turks

Çağrı: Hamas Avrupa terör örgütleri listesinden çıkarılsın

Brüksel, 01 Şubat 2009

Haziran 2009’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, Avrupa Parlamentosu için adaylığı bulunanlara acıl bir çağrı yöneltiyoruz.

Adaylardan Hamas’ın ve diğer tüm Filistinli özgürlük yanlısı örgütlerin derhal ve koşulsuz Avrupa terör örgütleri listesinden çıkarılmalarını sağlayacaklarına dair söz vermelerini istiyoruz.

Avrupa Birliği’nden Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkını tanımasını istiyoruz. Bu, ancak Avrupa Birliği Hamas’ı ulusal özgürlük yanlısı haklı bir hareket olarak tanırsa mümkündür.

Italiaans
Appello per la cancellazione di Hamas dalla lista europea delle organizzazioni terroriste!

Bruxelles, 1 febbraio 2009

In occasione delle elezioni europee del prossimo giugno, lanciamo un appello urgente a tutti i candidati ai 736 seggi del Parlamento europeo.

Chiediamo loro di impegnarsi a ottenere la cancellazione immediata e incondizionale di Hamas e di tutte le organizzazioni palestinesi di liberazione dalla lista europea delle organizzazioni terroriste.

Chiediamo che l'Unione Europea riconosca il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ciò implica il riconoscimento di Hamas da parte dell'Unione Europea come legittimo movimento di liberazione nazionale.

Spaans
LLAMAMIENTO PARA LA RETIRADA DE HAMÁS DE LA LISTA EUROPEA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Bruselas, 1 de febrero de 2009

Con ocasión de las elecciones europeas de junio de 2009, dirigimos un llamamiento urgente a todos los candidatos a los 736 escaños del Parlamento Europeo.

Les pedimos que se comprometan en la retirada inmediata e incondicional de Hamás y de todas las organizaciones de liberación palestinas de la lista europea de organizaciones terroristas.

Pedimos que la Unión Europea reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Esto implica el reconocimiento de Hamás por la Unión Europea como un movimiento legítimo de liberación nacional.

Grieks
Κάλεσμα για τη διαγραφή της Χαμάς από τον ευρωπαϊκό κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων!

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2009

Με την ευκαιρία των Ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2009, απευθύνουμε επείγουσα έκκληση σε όλους τους υποψηφίους για τις 736 έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τους ζητούμε να δεσμευτούν ότι θα επιτύχουν να διαγραφεί άμεσα και χωρίς όρους η Χαμάς και όλες οι οργανώσεις για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τον ευρωπαϊκό κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Απαιτούμε να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στον αυτοπροσδιορισμό. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αναγνώριση της Χαμάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νόμιμου κινήματος εθνικής απελευθέρωσης.

Portugees
APELO PARA A RETIRADA DO HAMAS DA LISTA EUROPEIA DAS
ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS

Bruxelas, 1 de Fevereiro de 2009

Com o pensamento nas eleições europeias de Junho de 2009, dirigimos um apelo urgente a todos os candidatos às  736 cadeiras do Parlamento Europeu.
Pedimos-lhes que se comprometam a obter a retirada imediata e incondicional do Hamas e de todas as demais organizações de libertação palestinas da lista europeia de organizações terroristas.

Pedimos que a União Europeia reconheça o direito à autodeterminação do povo palestiniano. Isso implica o reconhecimento  do Hamas pela União Europeia  como movimento legítimo de libertação nacional.

Hongrois
Felhívás a Hamasz Európai terrorszervezetek listájáról való törlésére.

Brüsszel, 2009. február 1.

   A 2009 júniusi európai parlamenti választások alkalmából egy sürgős felszólítást intézünk mind a 736 parlamenti szék jelöltjéhez.

Arra kérjük őket, hogy vonják vissza minden feltétel nélkül a Hamasz, és az összes palesztin felszabadító szervezetet az európai terrorszervezetek listájáról.

Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy ismerje el a palesztin nép önrendelkezési jogát. Ez magában foglalja a Hamasz, mint jogos nemzeti felszabadító mozgalom elismerését.

Polish
Apel: Wykreślić Hamas z listy organizacji terrorystycznych Unii Europejskiej!

W związku z wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r. wystosowujemy pilny apel do wszystkich kandydatów, ubiegających się o 736 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Wzywamy ich do podjęcia działań na rzecz natychmiastowego i bezwarunkowego wykreślenia Hamasu i wszystkich innych palestyńskich organizacji narodowowyzwoleńczych z europejskiej listy zakazanych organizacji terrorystycznych.
Ponadto wzywamy ich, by uznali prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia i co za tym idzie uznali Hamas za uprawniony głos na rzecz wyzwoleńczych dążeń narodu palestyńskiego.

Deens
Appel for fjernelse af Hamas fra den Europæiske Unions terrorliste!

 Denne appel er til alle kandidater i det kommende valg til Europaparlamentet, Juni 2009, hvor 736 medlemmer af parlamentet skal vælges.

Vi opfordrer alle kandidater til aktivt at medvirke i en ubetinget fjernelse af Hamas og alle andre palæstinensiske befrielsesorganisationer fra den Europæiske Unions terrorliste.

Vi opfordrer ligeledes til, at kandidaterne anerkender det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse og hermed anerkender Hamas som legitim stemme i befolkningens stræben efter national frigørelse.

Zweeds
Begäran för avskrivning av Hamas från EU-terrorlisan.

Vid tillfället av valet till det Europiska Parlamentet, vill vi passa på att begära alla kandidater som ställer upp i valet till de 736 mandater att:

Se till att Hamas och alla andra palestinska frihetskämpare partierna, omgående och ovillkorligt avskrivas från den Europiska Unionens terrorlistan.

Dessutom vi kräver de kandidaterna att erkänna palestiniernas rätt till självbestämmande, och därpå, erkänna Hamas som en legitimerad röst för Palestinska folkets önskan för national liberation.

Roumeens
Apel pentru scoaterea Hamas de pe lista europeană a organizaţiilor teroriste!

Bruxelles, 1 februarie 2009

Cu ocazia alegerilor europene din iunie 2009, adresăm un apel urgent tuturor candidaţilor la cele 736 locuri în Parlamentul European.

Le cerem ca ei să se angajeze la a obţine scoaterea imediată şi necondiţionată a Hamas şi a tuturor organizaţiilor care luptă pentru eliberarea Palestinei de pe lista europeană a organizaţiilor teroriste.

Cerem ca Uniunea Europeană să recunoască dreptul la autodeterminare a poporului palestinian, ceea ce înseamnă recunoaşterea Hamas de către Uniunea Europeană ca mişcare legitimă de eliberare naţională.

Slovène
Poziv k odstranitvi Hamasa z evropskega seznama terorističnih organizacij!

V luči prihajajočih evropskih volitev sprožamo nujen poziv vsem kandidatom, ki se bodo junija 2009 potegovali za 736 sedežev v Evropskem parlamentu.
Kandidati naj si aktivno prizadevajo k takojšnji in brezpogojni odstranitvi Hamasa ter vseh ostalih palestinskih osvobodilnih organizacij z Evropskega seznama terorističnih organizacij.
Na kandidate apeliramo tudi, naj palestinskemu ljudstvu priznajo pravico do samoodločanja in s tem potrdijo Hamas kot zakonite predstavnike palestinskih prizadevanj k narodni osvoboditvi.

Arabe
نداء من أجل نزع حماس من على لائحة الارهاب الأوروبية

بروكسل, الأول من فبراير 2009
بمناسبة الانتخابات الأوروبية التي ستقام في يونيو 2009 نوجه نداء عاجلا لكل المرشحين للمقاعد ال 736 في البرلمان الأوروبي نطالبهم فيه الالتزام بنزع حركة حماس و بقية حركات التحرير الفلسطينية من على لائحة الارهاب الأوروبية.
و نطالب كذلك أوروبا باحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. مما يعني أن تعترف أوروبا بحماس كحركة تحرر وطني مشروعة.
الشهرة                  الاسم                   الصفة             البلد                     البريد الالكتروني

Rusland
Призыв  к  исключению Хамас  из  списка террористов, составленного ЕС. 

             По случаю  европейских июньских  выборов 2009г.  мы обращаемся  с призывом ко всем кандидатам на 736 мест в Европарламенте.

            Мы просим их активно выступать за немедленное и безоговорочное исключение Хамас и  всех остальных организаций  за освобождение Палестины из Европейского списка  террористических организаций.

            Мы также просим признать право палестинского народа на самоопределение  и, таким образом, признать Хамас законным выразителем  воли палестинского народа к национальному освобождению.

Créole (Haïti)
Kout rèl pou retire Hamas sou lis òganizasyon teworis Ewopeyen !

 Nan okazyon eleksyon ewopeyen an Jwen 2009, nap voye on apèl bay tout kandida pou 736 chèz nan Palman ewopeyen.

Nap mande yo pou yo pran angajman pou retire prese prese e san kondisyon Hamas ak tout lòt òganizasyon liberasyon palestinyen sou lis òganizasyon teworis ewopeyen.

Nap mande Inyon Ewopeyen rekonèt dwa oto-detèminasyon pèp Palestinyen. Sa egzije pou Inyon Ewopeyen rekonèt Hamas kòm mouvman liberasyon nasyonal lejitim.

Appel en perse (Iran)
دعوت برای حذف نام "حماس" از فهرست گروههای تروریستی اتحادیهی اروپا

بروکسل – 1 فوریهی 2009

به مناسبت انتخابات ژوئن 2009 اروپا، ما یک فراخوان همگانی خطاب به
همهی کاندیداهای 736 کرسی پارلمان اروپا طراحی کردهایم.
ما از آنها میخواهیم تا فعالانه، حذف بیقید و شرط و فوری نام حماس و
همهی سازمانهای آزادیبخش فلسطینی از لیست گروههای تحریمشدهی
تروریستی را پیگیری کنند.

ما همچنین از آنها میخواهیم تا حق فلسطینیان در داشتن استقلال و قدرت
تصمیمگیری برای خود را تایید و حمایت کنند و از این طریق
حماس را به عنوان صدای قانونی آرمانهای مردم فلسطین در راه رسیدن
به آزادی ملی، به رسمیت بشناسند.


Liste des signataires de la campagne de février-mars 2009

        
Allemagne
ABOUDAN F., Dr. Stellvertret Vorsitzender des Deutsch - Syrischen e.V.
AL-ZOEBI Mohammed, prof. Dr., ex-Minister in Syria
ELSÄSSER Jürgen, journalist, Berlin
FELLER Jonas, Anti-imperialist activist and high school student, Rostock
HAIDER Ahmad, Dr. med. Urologe und Androloge 
HARTMANN Klaus, Offenbach am Main, Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes
HECHT-GALINSKI Evelyn, Publizistin
HELMUT Franz, Oberstleutnant der Deutschen Bundeswehr i. R.
HÖRSTEL Christoph, Regierungs-/Unternehmensberater, Buchautor, Vors. Friedenskreis Deutschland e.V. i.G., Nehls, Gertrud, AK Asyl
ITANI Zouhair, Prof.Dr.med. Dermatologist, Düsseldorf
KARSLI Jamal, FAKT-Party
KREBS Djamila, membre d’Europalestine 
MASSARRAT Mohssen, Professor Dr. Osnabrück 
MAUERSBERGER Günter, Botschafter a.D., Vize- Vorsitzender des Nahostforum e.V.
SCHYDLO Krystyna, Deutsch-Palästinensische Gesellschaft, Ruhrgebiet
SEIFERT Arne C. (Dr.), Botschafter a.D., Sprecher der Initiativer "Diplomaten für Frieden mit der Islamischen Welt"
VON RAUSSENDORFF Klaus, Referent für internationale Fragen beim Bundesvorstand des Deutschen Freidenker-Verbands 
WINTER Heinz-Dieter (Dr.), Botschafter a.D.
19

Autriche
ARTLIEB Marion, Dpl.Ing. computer scientist
BADER Wilfried, local counsellor Angerberg, Tirol
DWORCZAK Hermann, social scientist, trade unionist 
GABRIEL Leo, journalist and social anthropologist, member of the council of the World Social Forum
HOFBAUER Hannes, publisher and publicist 
LANGTHALER Wilhelm, Anti-imperialist Camp
MELVYN Peter, Jewish voices for a just peace in the Middle East
OBERKOFLER Gerhard, University professor, Vice president of the Association Alfred Klahr, Innsbruck
OBID Milan, chairman of the Slovene Students Club Vienna
PIRKER Werner, journalist
SCHAUER Waltraud, former human shield in Iraq
SCHÖGLER Johann, Styrian Peace Platform
STUDEN-KIRCHNER Aleks, author and interpreter 
13

Belgique
ABICHT Ludo
ABOU JAHJAH Dyab, activiste, Belgique-Liban
AHIDAR Fouad, parlementaire bruxellois 
ALEGRE Greta, cinéaste, Artistes contre le Mur 
BEAUGIER Catherine, Poète – Ecrivain 
BENMERAD Djamal, Ecrivain Bruxelles
BORREMAN Hadassah, publiciste 
BORREMAN Shmiel Mordche, Association d'Etude Yechouroun Judaïsme contre Sionisme
BRACKE Sarah, féministe & professor KULeuven
BRICMONT Jean, physicien
CHICHAH Souhail, chercheur ULB
COLLON Michel, écrivain et journaliste 
COSSELLU Mario Gabrielli, Segretario Circolo PRC/SE "Enrico Berlinguer" Bruxelles
DE BRABANDER Ludo, Stafmedewerker vzw Vrede
DE HERT Robbe, cinéaste
DE LEY Herman, emeritus professor.Universiteit Gent 
DE WITTE Ludo, auteur
DE WITTE Paul, Woordvoerder Basisbewehging voor democratie in samenlevving en kerken, 
DEKKERS Daniel, Ingénieur retraité 
DELMOTTE Paul, professeur IHECS
DEQUEECKER Ida, féministe
DERMAGNE Jean-Marie, Avocat, Enseignant à l’Université
DERRICHE Ouardia, membre de l’Association Belgique-Palestine
FADIL Nadia, sociologue 
GEYS Herman, Kunstenaar
GOEMAN Eric, woordvoerder Attac Vlaanderen 
GOOSSENS Pol, journaliste 
HABERKORN Amir
HAMIDI Malika, doctorante EHESS à Paris
HASSOUN Karim, Voorzitter AEL
HOUTART François, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain
JENART Nathalie, psychologue, directrice d'un centre PMS, Bruxelles
JORISSEN Francis, webmaster Attac Vlaanderen 
KAREL Arnaut, antropoloog, UGent
LANOYE Tom, auteur
LOS René, bestuurder
LOUCKX Fred, Sociologue,  Vrije Universiteit Brussel
MAHI Yacob, Enseignant, Théologien, Dr. en Histoire et Sciences des Religions, Conférencier, 
MOMMAERTS Omer, militant vakbond ACV-CSC
MORTIER Erwin, schrijver
MOUEDDEN Mohsin, éducateur
MOUSSET Renée, Association Belgique-Palestine, Liège
MUKUNA Olivier, journaliste
PIERART Pierre, Professeur Honoraire Université Mons Hainaut
PLOUVIER Liliane, Professeur de droit international Bruxelles 
PONET Isabelle, enseignante retraitée, 
POSMAN André, eredocent actualiteit Sint Lucasinstituut Gent, lic. Geschiedenis. Dir Concertreeksen DE Rode Pomp Gent 
RAMIREZ Ronnie, cinéaste
ROELS Frank, MD, emeritus professor UGent 
ROSA-ROSSO Nadine, enseignante et auteur 
ROSSEEL Eric, gepensioneerd docent psychologie VUB 
SAÏDI Nordine, Mouvement Citoyen Palestine 
SCHOMBLOND Christiane, chargée de cours honoraire de l'ULB
STASZEWSKI Michel, enseignant, Bruxelles
TURINE Jean-Marc, écrivain 
VAN DEN BERGHE Gie, professor Universiteit Gent, ethicus en historicus 
VAN HOORNE Michel, coordinateur du mouvement ‘Links Ecologisch Forum (LEF)’
VANDECAN Myriam, vzw CODIP
VANDEN BAVIERE Paul, journaliste et historien 
VANDEPERRE Elke, coördinator vzw Motief
VANHOVE Daniel, Observateur civil, auteur, membre de l'ABP et du MCP 
VERCHEVAL Véronique, Photographe
VERCRUYSSEN Frank, acteur
VERGAELEN Eva, writer
VERVAET Luk, président section belge IUPFP 
VERWIMP Remi, coördinator Werkplaats voor Theologie en Maatschappiij
67

Bulgarie 
HADDAD Georges, Writer, Bulgaria/Lebanon
1

Chypre
BELAL Aabdelhai, PHD student
1

Danemark
EL-ABED Chairman Fathi, Danish Palestinian Friendship Association and Candidate to the EU-Parliament (The Socialist People Party)
MAC MANUS Patrick, author
SANDBAEK Ulla, Former Member of the European Parliament
3

Espagne
AMADOR Irene , anthropologue
CAPORALE Alessandra, social anthropologist, university lecturer, Barcelona
FRABETTI Carlo, écrivain
MAESTRO MARTIN Ángeles, mèdica especialista en salud pública 
MAIRA Antonio, Politólogo, redactor Diario digital inSurGente
PEREZ BERROCAL Gloria, programmatrice de télévision 
RAVENTÓS BARANGÉ Anna, PhD Senior Lecturer Faculty of Arts and Letters University of Seville
ROMANO Vicente, professeur d'université 
TALENS Manuel, écrivain
TENA Carlos, periodista 
10

Estonie
Finlande

France
AKEL Marie-Elise
ALLEG Henri
ALLEG-SALEM Gilberte
AMARA Jean-Claude, porte-parole de Droits devant !!, 
BELAHRACHE Radouane, Nîmes
BENGHABRIT Hassan, écrivain/poète
BLEITRACH Danielle, sociologue et écrivain 
BOUAMAMA Saïd, sociologue 
BOUMEDIENE-THIERY Alima, sénatrice
BOUSSOUMAH Youssef, Mouvement des Indigènes de la République  
BOUTELDJA Houria, Mouvement des Indigènes de la République
BRUGUIER Alain, infirmier libéral, vice président de l’AFPS de Nîmes (Gard)
CHAAMBI Abdelaziz, militant associatif
COLONNA Eric, citoyen engagé, Lyon 
CRETAUX Sophie, ex-chercheur au CNRS, agrégée d'histoire
DEDAJ Viktor, cyber-journaliste
DELORCA Frédéric, Sociologue, coordinateur du blog de l'Atlas alternatif
DELPHY Christine, Fondatrice et directrice de la revue NQF
DIAGNE Roland, enseignant en France, militant communiste marxiste-léniniste 
DUTHU Françoise, ancienne députée au Parlement Européen (Les Verts)
EDDE Dominique, écrivain franco-libanaise
FANON-MENDES-FRANCE Mireille
GARREAU Micheline, militante ISM 
GIRARD Youssef, étudiant
HAZAN Eric, éditeur
JENNAR Raoul Marc, consultant en relations internationales
KHIARI Sadri, Mouvement des indigènes de la république 
LACROIX-RIZ Annie, professeur d’histoire contemporaine, université Paris 7
LAHAYE Laure, Chargée de collections en arabe à la Bibliothèque nationale de France, Conseillère de quartier, Paris, 
LAROSIERE Jean-François, responsable syndical et associatif
LEVY Laurent, essayiste
LOPE (de) Monique, professeur émérite à l'Université de Provence 
OLFF-RASTEGAR Perrine, Porte-parole du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix - Strasbourg 
PELLEGRIN-RESCIA Marie L., Présidente, Séminaire d'anthropologie et psychologie sociale J S, Paris V-Sorbonne
REVELLI  Philippe, journaliste
RICHA Raymond, Ingénieur
RUMEAU Mireille, militante ISM
SALEM Jean, philosophe, professeur à la Sorbonne, Paris
SENOUCI Brahim, maître de conférences
STERN Catherine, enseignante d’Histoire à la retraite, ancienne chargée de cours à Paris
TIBON-CORNILLOT Michel, Universitaire, écrivain
ZAAF Mohamed, chirurgien et conseiller municipal
ZEMOR Olivia, présidente de CAPJPO-EuroPalestine et responsable du site europalestine.com
43

Grèce
CONSTANTINOU Petros, Campain Genoa 2001
SIFAKAKIS Yiannis, Stop the war Coalition 
VARNAVA-SKOURA Gella, professeur en sciences de l'éducation à l'Université d'Athènes 
3

Hongrie
SZAMOSFALVI Albert, artiste peintre
1
Irlande
DALTON Des, Vize-Präsident von Republican Sinn Féin, Betriebsrat der Gewerkschaft SIPTU
HAYDEN Josephine, ehem. politische Gefangene in Irland, Sekretärin von Republican Sinn Féin
LAWLOR Zoe, Ireland-Palestine Solidarity Campaign Membership Officer
MAGUIRE Mairead, prix Nobel de la Paix
MORRISON Danny, writer
Ó BRÁDAIGH Ruairí, President Sinn Féin Poblachtach since 1969, IRA Chief of Staff 1956-62
WALSH Richard, Pressesprecher von Republican Sinn Féin und Vorsitzender der Republican Prisoners Action Group
7

Italie
AYALA SOSA Rosa (Dr.ssa), CIEP 
BONALI Giulio
BONAZZI Giuseppe, Professore emerito presso la Facoltà di Scienze Politiche Università di Torino
CERRI Giovanni, Professore di Letteratura greca antica Università di Roma Tre
CHIAROTTO Francesca, dottoranda in Studi Politici, Torino
CHIESA Giulietto, parlamentare europeo e giornalista 
DE SANTI Massimo (Prof.), Presidente Comitato Internazionale di Educazione per la Pace
D'ORSI Angelo (Prof.),  Cattedra di Storia del Pensiero politico Dipartimento di Studi Politici, Università di Torino
GRAZIANI Tiberio, directeur Eurasia. Rivista di studi geopolitici Roma
HACK Margherita, Astrofisica
HACK Margherita, Astrofisica
LOSURDO Domenico, Direttore Istituto Scienze filosofiche, università di Urbino 
MANDUCA Paola, geneticist
MANISCO Lucio, giornalista ed ex parlamentare europeo
MARTINEZ Miguel, website www.kelebekler.com 
MOFFA Claudio, Professor University of Teramo
NOUR DACHAN Mohamed (Dr.), Unione delle Comunità ed organizzazioni Islamiche in Italia 
PAGANI Giovanna (Prof.ssa), Presidente On. Wilpf Italia -Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà 
PASQUINELLI Moreno, Campo Antiimperialista 
RIZZO Mary (Prof.), co-Editor of Palestine Think Tank and co-founders of Tlaxcala, Dr. Art Historian and Art Restorer
VATTIMO Gianni, Filosofo ed ex parlamentare europeo 
VERLICCHI Elsa, Anthropologist, Rome
ZOLO Danilo, Docente di Filosofia del Diritto internazionale, università di Firenze 
23

Lettonie

Lituanie 

Luxembourg
LEGRAND Michel, Président du Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient
1

Malte


Martinique
BOUKMAN Daniel, écrivain
CHASSEUR Tony, musicien
CONFIANT Raphaël, écrivain
3

Pays-Bas 
AOURAGH Miriyam, co-organizer Dutch antiwar and antiracism campaign, initiator of the national demonstration for Gaza in Amsterdam, Research Fellow at Oxford University, UK 
BENZAKOUR Mohammed, écrivain et journaliste
BOUZERDA Abdou, président Arab European League
DUISENBERG Gretta, Chair Foundation Stop the Occupation 
LAMP Paul, board member of Stop the Occupation
MEYER HAJO G., Bestuurslid “Een Ander Joods Geluid”
SOETERIK Robert, antropoloog, Middle East Research Associates
7

Pologne
BARTOLIK Pawel Michal, Journalist of Trybuna Robotnicza (Workers Tribune), weekly and websites Viva Palestyna, Internacjonalista.pl and Lewica.pl.
KOWALEWSKI Zbigniew Marcin, researcher and editor
KRZYŻANIAK Piotr, trade-unionist of All-Polish Trade Union "Workers' Initiative" (Ogólnopolski Związek Zawodowy “Inicjatywa Pracownicza”)
3

Portugal
FIGUEIREDO Jorge, Webmaster http://resistir.info 
SARAMAGO Jose, écrivain
URBANO Miguel, écrivain
3

Roumanie
POLGAR Alexandru, philosophe, éditeur de la revue Idea
1

Royaume-Uni
ALI Tariq, writer, film-maker and editor of New Left Review 
ANWAR Aamer, Human Rights Lawyer, Ecosse
ATZMON Gilad, artiste de jazz et écrivain 
BARRETT Mark, civil liberties campaigner, London 
BOUTELDJA Naima, Journalist, England 
BRACKE Maud, lecturer, University of Glasgow 
BROWN Brenda, Chair, Brighton & Hove Palestine Solidarity Campaign, England
CHANDAN Sukant, Chair, English branch of the IUPFP 
COOPER Alan, Senior Lecturer, European College of Business and Management, 
CROOKE Alistair, Conflicts Forum Director and Founder
EL-SALAHI Zaki, Masters student, Edinburgh, Scotland
HALPIN David, FRCS Standing in solidarity with the Palestinian people 
HAYEEM Abe, Chair, Architects & Planners for Justice in Palestine
HEARD Brenda, Founder Friends of Lebanon London
HOUSE James, maitre de conférences à l'Université de Leeds 
HUTNYK John, Professor of Cultural Studies, Academic Director of CCS Goldsmiths University of London
KEHOE Jon, artist, London 
PEIRCE Gareth, solicitor, Londres
RAHWANJI Maha, Member of the Executive Committee, Palestine Solidarity Campaign
RAMADAN Tariq, professor, Oxford/Erasmus Universities
RICHET Mathis, Musician 
RIDLEY Yvonne, journaliste
SCHMID Estella, Kurdistan Solidarity Committee & CAMPACC 
SWYNGEDOUW Erik, Professor of Geography School of Environment and Development Manchester University
THARANI Marishka, Actress 
VIRGIN Robin, Pluto Press, England 
26

Slovaquie 

Slovénie 
Suède
ABUALROB Mohammad, public relations coordinator of the Palestinian People society (Palestinska Folketsföreningen) MYRDAL Jan, écrivain
SCHLERETH Einar, Journalist
WILHELMSON Lasse, teacher 
3
République tchèque 
HORS UE

Afrique du Sud 
KASRILS Ronnie, former South African government minister; writer and activist
MANAMELA Buti, National Secretary Young Communist League of South Africa
TILLEY Virginia, political scientist
ZAAIMAN Andre, Researcher
4

Bangla Desh
BASIR-UL HAQ SINHA Mohammad, Journalist and Secretary General, Democratic Labor Party
1

Brésil 
BOAL Augusto, homme de théâtre
DINIZ VIEIRA Sergio, Jornalista / Publicitário
FONTES Virginia, historienne, Rio de Janeiro 
3

Canada 
BARBEAU-LAVALETTE Anaïs, Réalisatrice Québec
BARGHOUTHY Hani, Writer, editor-in-chief of www.arabianawareness.com
BIBEAU Robert, enseignant à la retraite. Blog Palestine http://www.robertbibeau.ca/
DAWOOD Fakeer, Dr., Prof. Telecommunication, Montreal, Qc
DRURY Ivan, member of Vancouver Socialist Forum, contributing editor of Socialist Voice
LOUIS Tim, Former Vancouver City Councillor
TAWFIK AL-MANSOURI Mohamed, Ph.D., Writer and Researcher, Afnan Magazine 
7

Cuba/Mexico 
GUERRA CABRERA Ángel, periodista y académico, Cuba/México
1

Egypte 
AL KAZAZ Yehia, Egypt, Professeur d’université, écrivain et activiste
MAHSOOB Mohamed, Professeur de droit et Juriste - Faculty of Law, Universite de Menofia
2

Irak
AL RABII Abdallah, Thinker and writer
ALYASIRI Isam, Journalist
2

Iran
TARAGHI Hamid Reza, Deputy of International Affairs, "Islamic Motalefeh Party"
1

Jordanie
BUSTANI Hisham, Writer and Secretary of the Socialist Thought Forum, Jordan
1

Lebanon 
HANAFI Sari, Associate professor, American University of Beirut
KASSEM Mohammad, Beirut International Forum For Resistance, Anti Imperialist, People's Solidarity and Alternatives
LAMB Franklin P. , PhD, Director Americans Concerned for Middle East Peace, Washington DC – Beirut Acting Chair, the Sabra-Shatila Memorial Scholarship Program Laptop Initiative, Shatila Palestinian Refugee Camp
LYNA AL TABBAL Lyna, Chef du département des droits de l'homme à l'université JINAN / Tripoli-Liban
4

Maroc
AMKASSOU Omar, membre du conseil d'orientation du mouvement Justice et Spiritualité
ARSALAN Fathallah, porte-parole du mouvement Justice et Spiritualité 
BAHRAOUI Ghizlain, membre du secrétariat général du cercle politique (mouvement justice et spiritualité)
BELLA Abdellah, enseignant
BENNAJEH Hassan, responsable de la jeunesse du mouvement justice et spiritualité
BICHA Batoul, enseignante
CHIBANI Abdallah, membre du secrétariat général du cercle politique (mouvement justice et spiritualité) 
EL HAMDAOUI Mohammed, membre du conseil d'orientation du mouvement Justice et Spiritualité
EL KADI Mohamed, Président de l'Agence Méditerranée pour la Coopération Internationale, Journaliste / Directeur du Journal "La Méditerranée", Fès
EL MOUTAWAKIL Abdelwahed, Secrétaire général du cercle politique du mouvement Justice et Spiritualité, 
ERRIQ Mustapha, responsable du secteur syndical du mouvement justice et spiritualité
FATHI Abdessamad, coordinateur du comité marocain du soutien aux causes de la Nation
IHARCHANE Omar, chercheur
KASSID Fatima, membre du secrétariat général du cercle politique (mouvement justice et spiritualité)
KHALIFI Mouna, membre du secrétariat général du cercle politique (mouvement justice et spiritualité) 
LAMRABET Asma, Médecin et Essayiste
MANAR Mohammed, chercheur 
RAHMANI Najia, chercheuse,
SAKHRAJI Aziza, enseignante chercheuse
SALMI Mohammed, Responsable du comité des droits de l'Homme (mouvement justice et spiritualité)
SHATER Lakbira, Membre bureau politique du parti socialiste Uni
YAFOUT Merieme, Responsable de la section féminine du mouvement Justice et Spiritualité 
YASSINE Nadia, fondatrice de la section féminine du mouvement Justice et Spiritualité
23

Norvège
HAMAD Nidal, Writer and Joournalist, Palestine/Norway
1

Nouvelle Zélande
AWAD Ghada Dr., MD, MRCOG O&G Specialist
1

Oman
KILANI Hashem, Prof., PhD Faculty of Education Physical Education Department Sultan Qaboos University
1

Palestine
ALHELSI Reham, Regional Planner, Jerusalem, Palestine (résidant actuellement en Allemagne)
KASAB Mahameed Khaled, the founder of the Holocaust Museum in Nazareth
KLAWASMI Abdulmohsin, prof unif, Jerusalem
KHRESHE Hassan Dr., Vice President Palestinian legislative council
NEWMAN Marcy, Associate Professor, An-Najah University, Nablus
5

Russie
ANDREEVA Nina, Secretary general of Central Comity A-UCPB
1

Sri Lanka
MAHADEVAN H., Dy. General Secretary, World Federation of Trade Unions (WFTU)
1

Suisse
CAVALLI Franco, Immediate Past President of UICC (Union Internationale Contre le Cancer), Direktor des Onkologischen Instituts der Italienischen Schweiz (IOSI) in Bellinzona, Initiator medicuba, Nationalrat der SP Schweiz von 1995 - 2007
FINKELSTEIN Caroline, member Collectif Urgence Palestine
FINKELSTEIN Nathan, member Collectif Urgence Palestine
FISCHER Franz, Sekretariat Partei der Arbeit der Schweiz - Sektion Basel, Trade Union UNIA
GHARBI Anouar, Président de « Droit pout tous » et porte parole de la « Campagne Européenne pour mettre fin au siège de Gaza »
HUI Matthias, Fachstelle OeME, Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Schweiz, 
KOUCHAKJI George A., Palestine Solidarity Basel 
LEUENBERGER Peter, Historiker, Vorstandsmitglied Gesellschaft Schweiz- Palästina, Schweiz
SHEIKH KHALIL Nabil, Association to Support Palestinians in Need 
VISCHER Daniel, MP of the Green Party
10

Syrie 
JABBOUR Georges (Prof. Dr.), President UN Association of Syria, Independent Expert Human Rights Council, 2002-2008 Former Presidential Adviser and Member of Parliament)
MANJOUNEH Mohamed, Syria, Deputi Secretary general of The Socialist Democratic Arab Union
SHOUJAA Wael, Writer and Academic, Syria/Venezuela
TARSHAHANI Issam, Poet
WAHAB Mahmoud, Former MP
5

Tunisie
ESSALEM Badr, Jourmaliste
1

USA  
BAROUD Ramzy, Author, Journalist 
BERLIN Greta, co-fondatrice Free Gaza Movment
CATALINOTTO John, managing editor, Workers World Newspaper 
CHRISTISON Kathleen, writer, Palestinian rights activist
CHRISTISON Bill, writer, Palestinian rights activist
DOUGLAS Emory, Former Minister of Culture of The Black Panther Party 
DUMAS F. LAFONTANT Doumafis, Organizer, African Liberation Day 
FINKELSTEIN Norman G., enseignant, auteur
FLOUNDERS Sara, co-director, International Action Center 
PETRAS James, Bartle professor emeritus Binghamton University
PINO Julio (Dr.), professor of history
SEBOGO BERNARD NKUMAH, Chairperson of Boston Branch, All African People's Revolutionary Party
12

Venezuela 
DERONNE Thierry, vice-président télévision publique Vive TV République bolivarienne du Venezuela
DURAND Benjamin, professeur de cinéma et télévision, Caracas
2